Dining

McDonald’s

2325 Enterprise Rd.
Goodland, KS 67735 

785-899-7371

China Garden

1108 Main
Goodland, KS 67735 

785-899-3345

Arby’s

2515 Enterprise Rd.
Goodland, KS 67735 

785-890-6106

El Reynaldo’s

2320 Commerce Rd.
Goodland, KS 67735 

785-899-7077

Doc’s Coffee Shop

1103 Main St.
Goodland, KS 67735 

785-899-6100

L & T Family Restaurant

1016 Main St.
Goodland, KS 67735 

785-890-5296

Steak ‘n Shake

2629 Enterprise Rd.
Goodland, KS 67735 

785-890-6757

Gambino’s Pizza

402 E. 17th St.
Goodland, KS 67735 

785-890-5988

Sonic Drive-In

2219 Enterprise Rd.
Goodland, KS 67735 

785-890-3186

Maria’s Mexican Fast Food

2215 Enterprise Rd.
Goodland, KS 67735 

785-890-3100

Pizza Hut

1803 Cherry
Goodland, KS 67735 

785-899-3661

Shiraz Dining & Spirits

824 W. Hwy 24
Goodland, KS 67735 

785-890-4130

Taco Johns

2304 Commerce Rd.
Goodland, KS 67735 

785-890-8226

The Bricks by Meg

1530 Main St.
Goodland, KS 67735 

307-448-0051

Crazy R’s Bar & Grill

1618 Main St.
Goodland, KS 67735 

785-890-3430

Subway

2421 Enterprise Rd.
Goodland, KS 67735 

785-890-5245

Tequila’s

118 E. 17th St.
Goodland, KS 67735 

785-899-2400